WARSZTATY / MY CLASSES

Prowadzę warsztaty dla grup 10+ osób z zakresu technik scrapbookingu i cardmakingu. Warsztaty dla początkujących i zaawansowanych obejmują: 
Do you want me to teach in your area? I teach classes of 10+ participants on scrapbooking and cardmaking techniques. Classes for beginners and advanced scrapbookers include:

- tworzenie layoutów z jednym bądź kilkoma zdjęciami
- creating layouts with one or more photos

- kartki na różne okazje
- cards for various occassions


 - kolorowanie stemplowanych odbitek tuszami Distress bądź markerami alkoholowymi (Promarker)
- colouring stamped images with Distress inks or alcohol markers (Promarker)


- techniki stosowane w scrapbookingu, m.in. postarzanie, warstowanie, embossing, itd.
- scrapbooking techniques, i.e. distressing, layering, embossing, etc.


- przedmioty ozdobne z zastosowaniem technik mixed-media
- decor items with elements of mixed-media techniques
- mini albumy tematyczne
- mini albumsZainteresowane sklepy / producentów / instytucje zapraszam do kontaktu: oliwiaen@wp.pl
 If interested, please contact me at oliwiaen@wp.pl