POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystanie z bloga oznacza zgodę na poniższą politykę prywatności.
 • Autorką i właścicielką bloga https://oliwiaen.blogspot.com/  jest Maja Nowak.
 • Kontakt z autorką możliwy jest pod adresem e-mail oliwiaen@wp.pl.

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
 • Autorka – Maja Nowak;
 • Blog – blog dostępny pod adresem https://oliwiaen.blogspot.com/;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Bloga.

Dane osobowe Użytkowników:

 • Wszelkie przypadki zbierania bądź przetwarzania danych osobowych Użytkowników na Blogu wynikają ze specyfiki funkcjonowania Bloggera
 • Autorka nie umieściła na Blogu żadnych dodatkowych, zewnętrznych aplikacji, programów ani widgetów służących gromadzeniu danych osobowych Użytkowników. Wszelkie znajdujące się na Blogu opcje dostępne są na platformie Bloggera;
 • Autorka nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników tego Bloga;
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcji na Blogu (np. zamieszczanie komentarzy);
 • Dane podane przez Użytkownika podczas dodawania komentarzy są przez Autora wykorzystywane jedynie w celu ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem lub odwiedzenia jego bloga;
 • W celu ochrony danych osobowych Autor stosuje dostępne mu środki bezpieczeństwa (ochrona antywirusowa, zabezpieczenie dostępu do Bloga oraz urządzenia Autora hasłem).

Kwestie techniczne wynikające z charakteru platformy Blogger:

 • Blog gromadzi informacje zawarte w logach systemowych ( data i czas połączenia, kraj, przeglądarka ). Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych.
 • Blog stosuje mechanizm „cookies”. Cookies ( ciasteczka ) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika. Pliki te nie zawierają danych osobowych i są wykorzystywane przez Autora tylko i wyłącznie do prawidłowego działania Bloga. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja oraz nie usuwanie ich z dysku komputera.
 • Użytkownik Bloga może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprze zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Bloga.

Postanowienia końcowe:

 • Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych poprzez samodzielne zarządzanie subskrypcją do danego wpisu na Blogu oraz usuwanie swoich komentarzy; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Polityka prywatności może ulec zmianie. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja od momentu jej publikacji na Blogu.