piątek, 9 czerwca 2017

Kartek kilka / A Couple of Cards - My Creative Scrapbook

Po tworzeniu layoutów zawsze zostaje trochę ścinków - idealnie na parę kartek ;-) Z resztek czerwcowego kitu LE od My Creative Scrapbook zrobiłam trzy. Oto pierwsza, z kompozycją kwiatową wokół stempla:
After making some layouts there's always an amount of leftovers - perfect for a couple of cards ;-) And  I made three using the leftovers of the June LE kit from My Creative Scrapbook. Here's the first one, with the flower cluster surrounding the stamped sentiment: 
Na drugiej kartce wykorzystałam naklejki do utworzenia napisu - oraz ostatnie dwa kwiatki z zestawu ;-))
In the second card I used stickers for the sentiment - and the two last flowers of the kit ;-))
Na trzecią kartkę kwiatów brakło, więc wycięłam je z arkusza, z którego korzystałam również przy tym layoucie:
I didn't have any flowers left for the third card, so I cut them out from the paper I used also for this layout:
I to już wszystko, co udało mi się stworzyć z czerwcowego kitu MCS - zostało tylko kilka ścinków papierów i kawałki wstążek :-) Miłego dnia!
And that's all I managed to create using the June LE kit from MCS - I have only some scraps of papers left, and pieces of ribbons :-) Have a nice day!

Brak komentarzy: