poniedziałek, 29 czerwca 2020

Love This - My Creative Scrapbook

Pandemia pokrzyżowała wiele planów, w tym także wiele takich, które nie przyszłyby do głowy w  kontekście konsekwencji światowego kryzysu. A jednak - zamknięcie granic spowodowało, że przez 3 miesiące nie dostałam kitów od My Creative Scrapbook. Na szczęście wygląda na to, że sytuacja powoli zmierza ku dobremu, bo oto mam zaległy kit czerwcowy :-) A oto pierwszy layout:
The pandemic jeopardised many plans, including those that don't come to your mind in the context of a world crisis. Actually, closing borders caused I didn't get My Creative Scrapbook kits for three months. Luckily it seems the situations os slowly goiing back to normal, as I just got my June kit :-) Here's the first layout:


Kit czerwcowy zawierał papiery Simple Stories z kolekcji Vintage Garden District i 49&Market z kolekcji Vintage Artistry, zestaw die-cutów, tekturowych naklejek, maskę i zestawy kwiatów Primy i 49&Market - całość w tematyce letnio-łąkowej. Na pierwszym layoucie oprawiłam więc zdjęcie, na którym Kuba pierwszy raz w życiu trzymał w ręce kurczątko :-) Nie wiem, dla którego z nich było to większe przeżycie! :-)
The June kit included the Vintage Garden District papers by Simple Stories and 49&Market papers from the Vintage Artistry collection, a set of die-cuts, chipboard stickers, a stencil and sets of flowers by Prima and 49&Market - the whole with a summer-meadow theme. And so for my first layout I chose a photo of Kuba holding a little chick for the first time :-) I don't know which one was more thrilled! :-)

Mówi się, że lepiej późno niż wcale ;-) 
Better late than never, they say ;-)

Miłego dnia!
Have a nice day!

Brak komentarzy: