sobota, 24 września 2022

Dream Big, Little One

Dzisiaj kolejna praca, która powstała w wyniku połączenia dwóch moich DT - Agaterii i Maja Design: delikatny layout dla maluszka:

Today I bring you another project that combines two of my DTs - Agateria and Maja Design - a delicate baby layout:

Layout powstał na bazie mieszanki papierów z kilku kolekcji Maja Design (Celebration, Bohemian Harmony i Everyday Life), do których dodałam ozdoby z maski, tekturek i stempli Agaterii. I tak, najpierw na papier tła naniosłam wzór gwiazdek z maski, a po wyschnięciu perłowej pasty na niektóre gwiazdki nakleiłam gwiazdki wycięte z metalicznego kartonu:

I made the layout using a mix of papers from several Maja Design collections (Celebration, Bohemian Harmony i Everyday Life) which I decorated with Agateria stencil pattern, some chipboard pieces and stamps. First, I applied the stars pattern using a stencil, and when the pearl paste was dry, I added gold metallic stars over some of the stars:

Tytuł ułożyłam z pojedynczych tekturowych literek, które embossowałam białym pudrem i z fragmentu paska sygnatury papieru:

I arranged the title using single chipboard letters that I embossed with white ep and a piece of paper signature strip:

Embossowany jest też tekturkowy balonik - niedawno użyłam go na kartce ślubnej i w chłopięcej ramce - a teraz równie świetnie sprawdza się w roli uroczej ozdoby dziecięcego layoutu :-))

I also embossed a chipboard balloon - I have recently used it in a wedding card and a boy shadow frame - and as you can see, it's perfect as a baby layout embellishment too :-))

Dodałam również ręcznie kolorowane motywy stemplowane:

I also added hand-coloured stamped images:

Paski sygnatury, które na papierach Maja Design mają różne wzory na odwrocie, wykorzystałam w formie journalingu albo jako border pod zdjęciem :-)

Maja Design papers have printed patterns on the back of singature strips -I used them here as journaling or decorative border under the photo :-)

Zajrzyjcie na oba firmowe blogi po szczegółowe listy materiałów :-) Miłego dnia!

Visit both company blogs for detailed lists of supplies. Have a nice day!

Brak komentarzy: