czwartek, 16 czerwca 2016

Care - Blue Fern Studios

Przyszedł czas na moją comiesięczną inspirację dla Blue Fern Studios. Na początek - layout do czerwcowego wyzwania z mapką, które ruszyło na blogu na początku miesiąca:
It's time for my monthly inspiration for Blue Fern Studios. Let's begin with the layout I made for our June sketch challenge that started at the beginning of the month:


Jak zwykle, starałam się wiernie odwzorować mapkę :-) Layout powstał z najnowszej kolekcji, Attic Charm, pełnej delikatnych, pastelowych kolorów. Dodałam stemplowaną ramkę wzdłuż brzegów layoutu:
As usually, I tried to follow the sketch faitfully :-) I made the layout using hte latest collection, Attic Charm, filled with delicate, pastel colours. I added a stamped border along the edges:


Rolę journalingu pełni tag wycięty z jednego z arkuszy (ten sam, który został użyty w mapce ;-)):
For the journaling I used the tag cut out from one of the sheets (the same is used in the sketch ;-)):


...zaś tytuł to ozdobna metalowa etykietka:
...whilst for the title I used a metal label:


Dodałam oczywiście kwiaty i tekturki :-)
Of course, I added flowers and chipboard elements :-)


Szczegółowy spis materiałów znajdziecie na blogi BFS - a to jeszcze nie koniec, zajrzyjcie jutro!
You will find the detailed supply list on the BFS blog - but that's not all, drop in tomorrow!

Brak komentarzy: