czwartek, 14 marca 2019

Happy

Na mój kolejny post DT dla Maja Design przygotowałam layout upamiętniający radochę pierwszych czterech kółek :-)
For my next DT post for Maja Design I created a layout that commemorates the joy of the first four wheels :-)


To zdjęcie przypomina mi, jak to małe dzieci potrafią się cieszyć z byle czego, a ich spełnione marzenia to już szczyt ekscytacji :-) Szkoda, że ta umiejętność zanika z wiekiem... Tym cenniejsze jest więc utrwalanie takich wspomnień. Moje - i Filipa - ubrane są w papiery z kolekcji Enjoying Outdoors i Christmas Season:
This photo makes me think how kids can be happy about pretty much anything, and their dreams coming true put them at cloud nine :-)  Such a pity this ability declines with time... Therefore preserving such memories is even more valuable. Mine - and Filip's - are decorated with papers from the Enjoying Outdoors and Christmas Season collections:


Spis materiałów znajdziecie, oczywiście, na blogu MD.
Miłego dnia!
Visit the MD blog for a full list of supplies.
Have a nice day!

Brak komentarzy: