poniedziałek, 6 maja 2019

Simply Loved - My Creative Scrapbook

Drugi z kolei layout z majowego kitu Limited Edition oparłam na nieco nietypowej dla mnie szaro-brązowo-złotej palecie (ostatnio wszystkie kolekcje Primy mają metalizowane motywy, co mi absolutnie nie przeszkadza ;-)) 
The second layout of the May Limited Edition kit is based on a slightly unusual for me colour combo of gray, brown and gold (lately all of the Prima collections contain metallic foil motives which I don't mind at all ;-))


Z założenia to miał być bardzo prosty, oszczędny w dodatkach layout, z kilkoma tylko warstwami. Myślę, że to się udało ;-)
I intended it to be a very simple, embellishment-sparing layout with only a couple of layers. I think I succeeded here ;-)

Wróćcie jutro po layout no.3 :-)
Come back tomorrow for the layout no.3 :-)

Brak komentarzy: