niedziela, 22 marca 2015

Love Forever

Już za kilka tygodni spotkanie w Rzeszowie, a na nim warsztaty, które będę miała przyjemność prowadzić. Dzisiaj pokażę, czym się będziemy zajmować :-)
In a couple of weeks we're meeting in Rzeszów and I hope to see you during my classes. Today I'd like to share the subject of our work :-)


Layout, zgodnie z tytułem warsztatów, będzie wielowarstwowy...
Layout, as the title of the classes informs, shall be multi-layered...


...pełen kwiatów i delikatnych wycinanek...
...filled with flowers and delicate cut-outs......z dodatkiem tekturek...
...with chipboard pieces...


...i uroczych detali:
...and charming details:


Podzielę się z Wami moimi sposobami na kompozycję i optymalne wykorzystanie papierów, tak, by nawet zupełnie początkujący mogli przekonać się do formatu 12x12" :-) Zapraszam!
PS. Tytuł LO nie jest "obowiązkowy", będą też inne słowa do wyboru ;-) Można też przynieść własny tytuł.
I will share my tricks for designing the composition and effective use of papers, so that even the very beginners can break the fear of the 12x12" size :-) Join in!
PS. The title of the LO is not "obligatory", I'll bring other words to choose from ;-) You can also bring your own title.

1 komentarz:

Janene pisze...

beautiful!!!! Love this layout -wish I could take your class in person!