poniedziałek, 27 września 2021

Ślubne gołąbki / Wedding Doves

Zwykle o tej porze sezon ślubny powoli się kończy, ale z  powodu rocznych opóźnień w organizacji wesel zapotrzebowanie na kartki ślubne nie maleje ;-) Dlatego też wciąż powstają kolejne projekty:

Usually at this time of the year teh wedding season is slowly coming to an end, but due to a year of delays in wedding organising the demand for wedding cards is still high ;-) And so I'm constantly creating new projects:


Na bazie Mintayowych papierów z kolekcji Life Stories i Harmony powstała kartka, której głównym motorem napędowym była chęć wypróbowania nowej foremki ;-)

Using the Mintay Life Stories and Harmony papers I made a card mainly to try out my newest mold ;-)

Zamiast tradycyjnego "W Dniu Ślubu" użyłam stempla Agaterii z napisem "Na zawsze", dzięki czemu kartkę można również wręczyć z okazji rocznicy - lub bez okazji :-)

Instead of the traditional "On Your Wedding Day" sentiment I used the Agateria "Forever" stamp, so that the card can be given on an anniversary - or on no occasion :-)


Kartka oczywiście będzie wymagać pudełka, ze względu na miłą dla oka przestrzenność:

The card obviously needs a box due to this eye-pleasing dimension:

Miłego dnia!

Have a nice day!

Brak komentarzy: