poniedziałek, 15 maja 2023

Kolejny box dla chłopca ;-)) / Another Box For A Boy ;-))

Podobnie jak poprzednio :-) Ten sam design, inna kolorystyka i detale:

Just as previously :-) The same design, different colours and details:







Miłego dnia!

Have a nice day!

Brak komentarzy: