czwartek, 9 kwietnia 2020

Kartki z resztek/Leftovers Cards - My Creative Scrapbook

Jak zwykle w przypadku kitów od My Creative Scrapbook, tak i tym razem zawartość wystarczyła nie tylko na zakładane 4 layouty, ale i na kilka kartek. Oto one:
As usually with My Creative Scrapbook kits, so this time too the contents was enough not only for the intended 4 layouts, but also for a couple of cards. Here they are:

- Kartka ślubna:
- A wedding card:
- kartka z motylami, na różne okazje:
- a multi-occasion butterfly card:

 - kolejna uniwersalna, gdzie ozdobny border stanowi tło kompozycji kwiatowej - tym razem embossowałam go złotym pudrem:
- another all-occasion card with the decorative border as the base for the flower arrangement - this time I embossed it with gold ep:
I to już wszystkie prace z kitu kwietniowego - czekam niecierpliwie na kolejny!
Która z prac najbardziej Wam się spodobała?
And that's all for the April kit - I'm excitedly waiting  for the next one!
Which of the April projects did you like the most?

Brak komentarzy: